22.06.2023 Grunnet den veldig svake norske krona, ser vi oss nødt til å legge på 10% på prisene i katalogen. Prisene var basert på eurokurs på 10,22. I skrivende stund er den på 11,63. Faller euroen til et mer normalt nivå, vil opprinnelige priser bli gjeldende igjen.